Letní škola odpovědnosti a trestání

5.—9. září 2014
Praha
Trávili jste mnohé hodiny nad učebnicemi trestního práva a říkali si, že je na něm něco zajímavého, až vyzývavého? Chtěli byste si prohloubit znalosti z trestního práva, ale zároveň jít dál, uvažovat nad počátky a důvody některých institutů? Diskutovat se studenty českých a moravských právnických fakult v návaznosti na přednášky trestařů, pracovníků Vězeňské služby, psychiatrů, ministryně spravedlnosti či zahraničních kriminologů? V takovém případě se přidejte k nám a pojeďte do Prahy!

Účastnický poplatek: 700 Kč

Přihlásit se je možné do 10. srpna 2014.

Ubytování ani strava není zahrnuta v ceně, nicméně organizátoři jsou schopni zajistit ubytování na kolejích a stravu v menze za nízkou cenu.

Doprovodný program

Návštěva Psychiatrické léčebny Bohnice, oddělení ochranné léčby, spojená s celodenním workshopem k problematice posuzování duševního stavu v trestním řízení.

Témata letní školy

Proč trestá stát?
prof. JUDr. Helena Válková, CSc., ministryně spravedlnosti
Je člověk předurčen k tomu, páchat zlo?
Jak se vyvíjelo vězeňství?
PhDr. Aleš Kýr, vedoucí Kabinetu historie a dokumentace VS ČR
A jak vypadá vězeňství dnes? Je možná náprava odsouzených?
plk. PhDr. Pavel HORÁK, náměstek pro vzdělávání a odborné zacházení, Vězeňská služba ČR
Lze uplatňovat kolektivní odpovědnost?
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva PF UK
Jak lze chápat zavinění?
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D., katedra trestního práva PF UK, advokát
Jak posuzovat duševní stav v trestním řízení?
MUDr. Jiří Švarc, primář pavilonů č. 5 a 15, ochranné léčby, Psychiatrické nemocnice Bohnice
Slouží vazba jako trest?
PhDr. Václav Jiřička, hlavní psycholog Vězeňské služby České republiky
V čem spočívá účastenství?
JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.m katedra trestního práva PF UK, soudce Městského soudu v Praze
a mnoho dalších …
Přihlásit se!
© 2014 Common Law Society